Könyvtárunk részei

 • Tájékoztató-olvasószolgálat (bejárattól balra a könyvtári pultnál)
 • Folyóiratolvasó (bejárattól balra)
 • Szabadpolcos könyvkiválasztó övezet
 • Csoportos tanulási foglalkozási terület
 
 
 • Multimédia tár
 • Versek
 • Kézi- és segédkönyvtár
 • Iskolatörténeti gyûjtemény (elhelyezése a raktárban)
 • Kötelezõ- és ajánlott olvasmányok
 • Zenesarok

Könyvtárunk szolgáltatásai

Alapszolgáltatások

 • Egyéni helyben használat
 • A könyvtári állomány kölcsönzése (egyéni kölcsönzés a használati szabályzatban rögzített elveknek megfelelően; hosszabb időre szóló letéti állományegységek kihelyezése a pedagógusok igényei szerint; könyvek és egyéb információhordozók rövid időre szóló kölcsönzése tantermekbe órák megtartásához; könyvtárközi kölcsönzés –könyvtárunk az ODR regisztrált könyvtára)
 • Az önálló ismeretszerzése, olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés csoportos formái (könyvtárhasználati tanórák, könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi órák, könyvtárbemutató órák, speciális érdeklődésű kiscsoportok könyvtárismeretei foglalkozásai, közösségi programok amelyek szoros összefüggésben vannak a könyvtár eszköztárával és helyszínével)
 • Tájékoztató szolgálat (irodalomkutatás, bibliográfiai, ténybeli adatszolgáltatás, bibliográfia készítése adott téma tanulmányozásához, irodalomajánlás, aktuális téma forrásainak folyamatos figyelése, pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás, helyismereti, közhasznú, közérdekű tájékoztatás, tájékoztatás a tájékoztatásról)
 • Informatikai szolgáltatások
 • Tartós tankönyvek gyűjtése, nyilvántartása, kezelése és kölcsönzése
 • Letétek telepítése

Kiegészítő szolgáltatások

 • Új ismerethordozók előállítása, dokumentumok másolása
 • Iskolai Filmklub