Tájékoztató az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatról

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény és az egyes ágazatok kerettanterve alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kötelező eleme az iskolánkban folyó logisztikai (A) és ügyviteli (C) ágazati képzéseknek

A szakmai gyakorlat elvégzése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele!

A 2019/2020. tanévben az alábbi osztályokat érinti az összefüggő szakmai gyakorlat:

OsztályGyakorlat időtartama /óra/Napok száma (18 év alatt)Napok száma (18 év felett)
11/A1402018
11/C1402018

A 18. életévüket be nem töltött tanulók csak napi 7 órás munkaidőben, a 18. életévüket betöltött tanulók már napi 8 órában foglalkoztathatók.

Mivel a gyakorlat viszonylag hosszú időt vesz el a nyári szünetből, ezért a cégektől és a családoktól is előzetes tervezést igényel. Arra kérjük a szülőket, diákokat és a cégeket, hogy amikor megbeszélik a gyakorlatot, akkor rögzítsék annak időpontját is. Ez a cégnek és a szülőnek is érdeke, annak érdekében, hogy a többi tevékenységüket tervezni tudják a nyári időszakban. Azt is javasoljuk, hogy az egy képző helyre érkező diákok, amennyiben tudomásuk van egymásról, együtt keressék fel a szervezetet. Az együttműködési megállapodáson rögzítenünk kell a szakmai gyakorlat pontos kezdő és befejező napját, ezért is fontos a mielőbbi egyeztetés. A szakmai gyakorlatot egyben kell teljesíteni, az NEM SZAKÍTHATÓ MEG!

Cél, hogy minden diákunk valós körülmények között, külső gyakorlati képző helyen teljesítse a gyakorlatot. Az iskola segít(het) a korábbi képző helyek listájával, de mindenkire igaz, hogy a legjobban akkor jár, ha maga (családja) talál a képzés profiljába vágó gyakorlati helyet rokonok, barátok, ismerősök, ismerősök ismerősei segítségével.

A gyakorlat csak olyan helyen folyhat, amellyel az iskola együttműködési megállapodást (EM) kötött (ezt a fenntartónak és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarának is alá kell írnia).

Megkérjük tanulónkat és szüleiket, hogy legkésőbb május 18-ig találjanak leendő képzőhelyet és vegyék fel egy ottani illetékes vezetővel a kapcsolatot, majd jelezzenek vissza erről a kitöltött „Befogadó nyilatkozat”-tal Pintér Zoltán oktatási igazgatóhelyettesnek, vagy a befogadó nyilatkozat titkárságon történő leadásával, vagy a gyakorlat.noszlopy@gmail.com címre történő elküldésével. Kérem fokozottan figyelni a nyomtatvány olvasható kitöltésére!

A kamara az iskolával együttműködve megvizsgálja a képzés szakmai, személyi, tárgyi feltételeinek meglétét és engedélyt ad az EM megkötésére és a nyári gyakorlati képzésre.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetendő pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések:

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szeresénél. Ezen összeg a 2022-es minimálbér alapján számolva 9.750,- Ft/hét.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár.

A diákok számára kifizetett szakmai gyakorlati ösztöndíj az államtól a 08-as bevalláson visszaigényelhető.

A gyakorlati képzőhelyeket kérem, hogy saját kapacitásukat figyelembe véve tegyenek ígéretet a tanulóknak a fogadásukra.


Segítség a gyakorlathoz /letölthető fájlok/

Befogadó nyilatkozat (word, pdf)

Szakmai gyakorlatról szóló igazolás

  • Igazolás a szakmai gyakorlatról (docx, odt, pdf)

Tematikus segítség a szakmai gyakorlatokhoz

Remélem, hogy tájékoztatónkkal sikerül sok felmerülő kérdést tisztázni. Amennyiben további kérdése van, kérem tegye fel az iskola elérhetőségein Pintér Zoltán oktatási igazgatóhelyettessel vagy vegye fel a kapcsolatot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával.

Kaposvár, 2022. május 04.

Tisztelettel:

Pintér Zoltán

oktatási igazgatóhelyettes