Általános tájékoztató a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár
Közgazdasági Szakgimnáziumának szakképzési kínálatáról

A Szakképzési törvény 1. § (1) bekezdése értelmében az első és második, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam iskolarendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja.

A szakgimnáziumunkban a 9-12. évfolyamon a közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik négy ágazaton belül:

 • informatika ágazat,
 • közgazdaság ágazat,
 • közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat / korábban kereskedelem ágazat/,
 • ügyvitel ágazat.

Iskolánkban a szakképesítések megszerzése nappali és esti tagozaton lehetséges az alábbiak szerint.

I. Nappali munkarendben

1.) szakirányú érettségivel rendelkezők– 1 év alatt:

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulóink részére a szakirányú szakképesítésre történő felkészítés mindössze egy év nappali tagozaton.

Ágazati szakmai érettségi vizsga letétele után a szakirányú szakképesítések esetén a képzési idő egy év. Jelenleg ezt a lehetőséget csak szakirányú, 4+1 éves képzésben résztvevő tanulóink vehetik igénybe.

Bővebben...

2.) nem szakirányú érettségivel rendelkezők – 2 év alatt:

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, ám érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakképesítésre történő felkészítés időtartama két év a felnőttoktatás nappali tagozatán.

 Azaz lehetőség van gimnáziumban végzett tanulók részére is a szakképzésben való részvételre, csak két év alatt szerezhetnek szakképesítést, mivel szakmai oktatásban nem vettek még részt.

Számukra hirdetjük meg kétéves képzéseinket nappali tagozatos iskolarendszerű képzési forma keretein belül.

Nappali tagozatra jelentkezőknél a jelentkezés felső korhatára 23 év (a jelentkező 24. életévét a képzés megkezdéséig – 2018.09.01-ig – nem töltheti be!). A jelentkezést benyújtó személy kizárólag érettségivel rendelkezhet, szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal nem!

Bővebben...

Nappali képzés keretében csak az első szakma megszerzésére van lehetőség, a második szakmát kizárólag felnőttoktatásban (tagintézményünkben esti képzésben) lehet megszerezni!

 II. Esti munkarendben

Érettségivel és maximum egy államilag finanszírozott, iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel rendelkezőknek a felnőttoktatás keretén belül esti tagozatos képzéseinket ajánljuk korhatár nélkül.

 Azok is kaphatnak ily módon esélyt a szakmaszerzésre, akik

  • elmúlottak már 25 évesek és nem vehetnek részt nappali rendszerű képzésben, vagy
  • szereztek már egy államilag elismert szakképesítést, valamint
  • munka mellett szeretnének ingyenesen

Az a felnőtt, aki legfeljebb egy szakképesítést iskolarendszerű képzésben szerzett, a felnőttoktatás esti munkarendje szerinti képzésben ingyenesen vehet részt.

Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:

  • 1997 után kiállított szakközépiskolai érettségi, ugyanis azzal már nem adtak együtt szakképesítést is;
  • gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
  • a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt szakképzettségnek hívják);
  • 1998 után a szakközépiskolában a 12. évfolyam (érettségi) megszerzése, mert ebben az iskolatípusban nem tanítottak szakmai tárgyakat.

Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerűnek az olyan államilag elismert vagy államilag el nem ismert szakképesítés (akár OKJ-s, akár nem), amelyet nem iskolarendszerben, hanem tanfolyamon szereztek.

 Intézményünkben az esti munkarend szerinti felnőttoktatás heti 3 hétköznap délutáni-esti időszakában megtartott tanórai foglalkozásokat jelenti.

3.) Kétéves esti képzések

Szakmai előképzettség nélkül (a fenti feltételek teljesülése esetén) ingyenesen tanulható szakmák körét jelenti.

Bővebben

4.) Egyéves esti képzések

Szakmai előképzettséget igénylő szakmák elsajátítását jelenti. (ún.. szakképesítés-ráépülések)

Bővebben…