Általános tájékoztató a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár
Közgazdasági Szakgimnáziumának szakképzési kínálatáról

A Szakképzési törvény 1. § (1) bekezdése értelmében az első és második, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam iskolarendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja.

A szakgimnáziumunkban a 9-12. évfolyamon a közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik négy ágazaton belül:

 • informatika ágazat,
 • közgazdaság ágazat,
 • közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat / korábban kereskedelem ágazat/,
 • ügyvitel ágazat.

Iskolánkban a szakképesítések megszerzése nappali és esti tagozaton lehetséges az alábbiak szerint.

I. Nappali munkarendben

1.) szakirányú érettségivel rendelkezők– 1 év alatt:

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulóink részére a szakirányú szakképesítésre történő felkészítés mindössze egy év nappali tagozaton.

Ágazati szakmai érettségi vizsga letétele után a szakirányú szakképesítések esetén a képzési idő egy év. Jelenleg ezt a lehetőséget csak szakirányú, 4+1 éves képzésben résztvevő tanulóink vehetik igénybe.

Bővebben...

2.) nem szakirányú érettségivel rendelkezők – 2 év alatt:

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, ám érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakképesítésre történő felkészítés időtartama két év a felnőttoktatás nappali tagozatán.

 Azaz lehetőség van gimnáziumban végzett tanulók részére is a szakképzésben való részvételre, csak két év alatt szerezhetnek szakképesítést, mivel szakmai oktatásban nem vettek még részt.

Számukra hirdetjük meg kétéves képzéseinket nappali tagozatos iskolarendszerű képzési forma keretein belül.

Nappali tagozatra jelentkezőknél a jelentkezés felső korhatára 23 év (a jelentkező 24. életévét a képzés megkezdéséig – 2018.09.01-ig – nem töltheti be!). A jelentkezést benyújtó személy kizárólag érettségivel rendelkezhet, szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal nem!

Bővebben...

Nappali képzés keretében csak az első szakma megszerzésére van lehetőség, a második szakmát kizárólag felnőttoktatásban (tagintézményünkben esti képzésben) lehet megszerezni!

 II. Esti munkarendben

Érettségivel és maximum egy államilag finanszírozott, iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel rendelkezőknek a felnőttoktatás keretén belül esti tagozatos képzéseinket ajánljuk korhatár nélkül.

 Azok is kaphatnak ily módon esélyt a szakmaszerzésre, akik

  • elmúlottak már 25 évesek és nem vehetnek részt nappali rendszerű képzésben, vagy
  • szereztek már egy államilag elismert szakképesítést, valamint
  • munka mellett szeretnének ingyenesen

Az a felnőtt, aki legfeljebb egy szakképesítést iskolarendszerű képzésben szerzett, a felnőttoktatás esti munkarendje szerinti képzésben ingyenesen vehet részt.

Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:

  • 1997 után kiállított szakközépiskolai érettségi, ugyanis azzal már nem adtak együtt szakképesítést is;
  • gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
  • a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt szakképzettségnek hívják);
  • 1998 után a szakközépiskolában a 12. évfolyam (érettségi) megszerzése, mert ebben az iskolatípusban nem tanítottak szakmai tárgyakat.

Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerűnek az olyan államilag elismert vagy államilag el nem ismert szakképesítés (akár OKJ-s, akár nem), amelyet nem iskolarendszerben, hanem tanfolyamon szereztek.

 Intézményünkben az esti munkarend szerinti felnőttoktatás heti 3 hétköznap délutáni-esti időszakában megtartott tanórai foglalkozásokat jelenti.

3.) Kétéves esti képzések

Szakmai előképzettség nélkül (a fenti feltételek teljesülése esetén) ingyenesen tanulható szakmák körét jelenti.

Bővebben

4.) Egyéves esti képzések

Szakmai előképzettséget igénylő szakmák elsajátítását jelenti. (ún.. szakképesítés-ráépülések)

Bővebben…

Az első forduló feladatsora és a nevezési lap letöltése ... Bál Az első forduló feladatsora és a nevezési lap letöltése ...

Akikre büszkék vagyunk ...

Szabó Bianka Barbara

Szabó Bianka Barbara

Az ÁSZÉV, irodai ügyviteli ismeretek I. fordulóján 14. helyezést ért el.

Bánáti_Nelli

Bánáti_Nelli

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Bene Babett

Bene Babett

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Németh Alexandra

Németh Alexandra

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Czekmeiszter Bianka

Czekmeiszter Bianka

Ügyviteli titkár szakmában az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny első fordulójában elért eredménye alapján mentesül a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól

Erasmus

2019 márciusában iskolánk 20 diákja három hetes Erasmus+ tanulmányúton vett részt Barcelonában, Ádámkovics Tiborné és Gelencsér-Tóth Anett vezetésével. A program során betekintést nyerhettek több spanyol vállalkozás mindennapi életébe, működésébe.

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Legfrissebb híreink

Álláshirdetés

A Kaposvári szakképzési Centrum a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi törvény 20/A. § alapján, pályázatot hirdet Angol nyelv és irodalom szakos tanár munkakör betöltésére

Letöltés

Felvételi eljárás rendje

Közzétette felvételi tájékoztató füzetét a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma a 2020/2021. tanévre vonatkozóan, amellyel a pályaválasztás előtt állókat szeretné segíteni. Az elektronikus pdf kiadvány tartalmazza az induló osztályok listáját és a felvételi eljárásuk rendjét.

Letöltés

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Iskolánk tanárai

Keczeli László

Informatika, adatbázis kezelés

Horváth Zoltán Gábor

Testnevelés, földrajz

Lunczer Erika Katalin

Matematika, Gazdasági ismeretek, Marketing, Pénzügy, Statisztika, Számvitel

Pintér Zoltán

Számvitel, Elemzés, Gazdasági és vezetési feladatok, Projektfinanszírozás, Pénzügy

Ádámkovics Tiborné

Pénzügy, Gazdasági környezet, Elméleti gazdaságtan

Atalai Ildikó

Angol nyelv

Bence Miklós

informatika, programozás

Béres László

Angol nyelv, Magyar nyelv és irodalom

Biki Mária

Testnevelés, Gyógytestnevelés, Biológia

Bognár Istvánné

Pénzügy, Üzleti vállalkozások mendzselése, Marketing, Ellenőrzés

Csapó Ivett

Gazdasági tárgyak

Csománé Márkovics Ibolya

Információkezelés, Irodai ügyvitel, Titkári ismeretek, Informatikai alkalmazások

Dohányné Végvári Anna

közlekedés, logisztika, szállítmányozás,

Dovigyel Csaba

Testnevelés

Drankovicsné Lovász Erzsébet

Matematika, fizika

Dr. Rónayné Marek Györgyi

Történelem, Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv

Fehérné Varga Katalin

testnevelés

Fris Eszter

Német nyelv, Közgazdaságtan

Gelencsér-Tóth Anett

Magyar nyelv és irodalom, Viselkedés kultúra, Kommunikáció

H. Kovács Bálint

Történelem, Magyar nyelv és irodalom

Halvax Edit

Német és angol nyelv

Dr. Hegedüsné Mihalics Veronika

Történelem, Magyar nyelv és irodalom

Horváth Gergely

Történelem, Angol nyelv

Horváth Zsolt

Matematika, Fizika

Könye Szabolcs

Testnevelés

Kissné Gerhát Erika

Információkezelés, Szövegfeldolgozás, Üzleti adminisztráció, Informatikai alkalmazások

Matyola Melinda

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Gyenge Zsófia

angol és francia nyelv

Ölvediné Megyei Gyöngyi

Jogi ismeretek, Szervezés

Pálos Tamásné

ügyviteli szakmai tantárgyak, kommunikáció

Pap Mária

Magyar nyelv és irodalom, történelem, kommunikáció

Potó Sándor Frigyesné

Matematika, fizika

Parrag-Sárdi Barbara

Német nyelv

Sasvári Szilvia

Német nyelv

Schlégl István

Matematika

Szabóné Győrfi Renáta

Angol nyelv, Marketing, Szakmai idegennyelv, Viselkedéskultúra

Teveli Norbert

Informatika, Programozás

Teveli Róbert

Informatika, Programozás

Tóthné Szelci Margit

Biológia, Földrajz

Török Zoltán

Informatika, Programozás, Hálózati ismeretek

Lovag Anita

Német nyelv, Német ügyvitel

Vogelné Balázs Györgyi

Német nyelv

Weltschné Réti Valéria

Pénzügy, Számvitel, Üzleti gazdaságtan